13 października br. w hali sportowej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli dyrekcja szkoły, nauczyciele, przewodniczący Rady Rodziców – p. Sebastian Brucki, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie kl. 4-8. Na początku głos zabrała dyrektor szkoły – p. Małgorzata Lubojańska, która wyraziła słowa wdzięczności i uznania dla wszystkich pracujących w szkole, po czym złożyła im życzenia i wręczyła Nagrody Dyrektora nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

Następnie uczniowie klas 1c, 2b i 4a przenieśli nas w zaczarowany świat pana Kleksa, pełen przygód i dziecięcej fantazji. Autentyczność dzieci na scenie, śpiew, recytacja i taniec pokazały ich zdolności i podkreśliły niezwykłą atmosferę, jaka panowała podczas tego spotkania.

Poprzez przygotowany program artystyczny uczniowie starali się podziękować nauczycielom za poświęcenie, cierpliwość za ogrom przekazywanej wiedzy, pomocne dłonie i gorące serca. Na koniec wyrazili także wdzięczność za trud włożony w ich wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo w trudnej drodze zdobywania wiedzy. Prowadzący spotkanie nawiązali w zakończeniu do słów Janusza Korczaka, który twierdził, że „Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć”.

Za część artystyczną odpowiedzialni byli: p. Katarzyna Kaźmierowska, p. Marika Piaskowska, p. Ewa Sikorska, p. Natalia Janowska, p. Marlena Adamczyk. O dekorację zadbała p. Anna Wikło, o nagłośnienie p. Piotr Kierzek. Zdjęcia wykonała p. Kornelia Urbaniak. Spotkanie prowadziła p. Maria Borowczyk.