22 marca br. w budynku Mediateki w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu o Życiu i Twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego organizatorami są 101. Drużyna Harcerek Starszych „IRINEN” im. K. K. Baczyńskiego, Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego i Mediateka.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8a – Patryk Jankiewicz i Krzysztof Matuszak, którzy znaleźli się w gronie laureatów – zajęli II miejsce.

Ósmoklasiści w teście pisemnym wykazali się dużą wiedzą o życiu i twórczości poety, którego poezja wyraża emocje i los pokolenia Kolumbów. Artysta pisał wiersze katastroficzne, chciał zmierzyć się ze swoją epoką. W jego utworach wojna ukazana jest jako ogromna siła, niszcząca dawne systemy wartości i wprowadzająca nowe, okrutne prawa.

Ponadto w teście sprawdzającym wiedzę uczestników znalazły się zadania wymagające analizy i interpretacji jednego z 15 wierszy zamieszczonych w bibliografii. Konkurs pozwolił zainteresować młodych ludzi życiem i twórczością poety oraz przyczynił się do propagowania harcerskiej tradycji, systemu wartości, ideałów, które były bliskie poecie.

Do konkursu uczniów przygotowała Katarzyna Kaźmierowska.