Pod koniec grudnia, w związku z udziałem naszej szkoły w projekcie Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej "Klimat szkoły. Tworzymy go razem", 12 uczniów wzięło udział w warsztatach dla przyszłych mediatorów rówieśniczych.
Działanie współfinansowane jest ze środków NPZ na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem przedsięwzięcia było wdrożenie programu mediacji rówieśniczych jako narzędzia w wychowawczej i dydaktycznej misji szkoły, a także: uczenie prawidłowych zachowań i rozwiązywania konfliktów bez udziału dorosłych, uwrażliwienie na dobro wspólne, przeciwdziałanie dyskryminacji, nietolerancji, ksenofobii, rasizmowi, antysemityzmowi, przemocy, konfliktom i agresji.