2. grudnia br. Rada Osiedla nr 10 „Parcele Zacharzewskie” zorganizowała dla uczniów klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 14 „Osiedlowy Turniej Mikołajkowy”. Celem imprezy było rozwijanie sprawności fizycznej dzieci oraz integracja społeczności lokalnej. Otwarcia zawodów sportowych dokonała przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Pani Marta Szczepaniak oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Pani Ewa Wulbach. Drugoklasiści rywalizowali między sobą w sześciu konkurencjach, które tematycznie nawiązywały do nastroju świątecznego. Dzieci wspaniale poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami sportowymi. Ponadto podczas przerw uczestnicy prezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Przebieg rozgrywek obserwowali rodzice uczniów, którzy gromkimi oklaskami i głośnymi okrzykami dopingowali swoje pociechy.

Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzymali medale, dyplomy, upominki i słodkie mikołaje ufundowane przez Radę Osiedla.