10 listopada br. w naszej szkole miała miejsce  niecodzienna wizyta. W ramach wizytacji kanonicznej parafii, szkołę odwiedził ks. Biskup Damian Bryll, towarzyszył mu Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela - ks. Prałat Sławomir Grześniak i ks. wikariusz Michał Rzeźnik. Uczniowie oraz chór szkolny przywitali księdza Biskupa pieśnią: ,,Bądź pozdrowiony Gościu nasz”.
Jego Ekscelencję powitała Pani Dyrektor - Małgorzata Lubojańska, która przypomniała wartości, na jakich opiera się praca wychowawcza w ostrowskiej „Jedenastce”. W słowach Pani Dyrektor wybrzmiała również wdzięczność za odwiedziny, które odebrane zostały jako wyraz troski o wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskim. Uczniowie zaprezentowali obszary swojej działalności szkolnej, która ma wymiary: sportowy, harcerski, wolontariacki oraz literacki. Najmłodsi uczniowie wręczyli księdzu Biskupowi kwiaty oraz pracę plastyczną, która została nagrodzona w konkursie „Tajemnice farbą malowane”. Na zakończenie wizyty Biskup podziękował za ciepłe przyjęcie i złożył życzenia. Prosił także, byśmy zawsze pamiętali o swojej tożsamości kulturowej i aby uczniowie wykorzystali czas spędzony w szkole na zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich pasji.
Jedenastkowicze, żegnając Jego Ekscelencję, zaśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń św. Jana Pawła II.
Wizyta ta była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. Cieszymy się, że mogliśmy gościć księdza Biskupa w murach naszej szkoły. Takie spotkania są niewątpliwie czasem refleksji nad tym, co w życiu jest dobre i wartościowe, zachęcają do podejmowania coraz to nowych wysiłków, do pracy nad sobą.