12 kwietnia br. w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Staszica odbył się etap miejski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie wyłonieni w etapie szkolnym: Natalia Bednarek z klasy VIII b, Mikołaj Matecki i Kamil Maćkowiak z klasy VIII c. Uczestnicy turnieju, wypełniając test składający się z 25 pytań, musieli wykazać się wiedzą na temat przyczyn i skutków powstawania pożarów i innych zagrożeń, znać wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne oraz historię pożarnictwa. Uczniowie „Jedenastki” zaprezentowali się bardzo dobrze. Mikołaj Matecki zajął drugie miejsce, a Natalia Bednarek trzecie. Po napisaniu testu była okazja do zwiedzania nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej, obejrzenia nowoczesnego sprzętu gaśniczego oraz eksponatów bogato wyposażonej Izby Pamięci.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej popularyzuje i ugruntowuje wiedzę z zakresu ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.