Pod koniec kwietnia odbyła się kolejna XV edycja Muzealnego Konkursu Historycznego „Spacerem w przeszłość” o tytuł Młodego Regionalisty. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Rozwój społeczno-gospodarczy i architektura dawnego Ostrowa” i obejmowała wiedzę z zakresu historii i współczesności Ostrowa Wielkopolskiego: zabytki, kulturę, zasłużonych mieszkańców i wybitnych twórców.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych i miał formę spaceru po mieście i rozwiązywania różnorodnych zadań lub odpowiadania na pytania w kolejnych punktach kontrolnych. Naszą szkołę reprezentowali: uczniowie klasy IVa i Vb: Ignacy Stasierski, Mikołaj Sieradzki, Anna Wiącek, Ignacy Krasiński, Maciej Nowicki i Kamil Świtała. Grupa starsza to uczniowie klasy VIa i VIIIc: Hubert Konieczny, Lena Jarosik, Agnieszka Noculak, Kamil Maćkowiak, Mikołaj Matecki i Marta Mirota. Każda grupa musiała także przygotować wcześniej specjalne zadanie konkursowe. Młodsi - plakat z wylosowanym ostrowskim budynkiem, starsi - wywiad z interesującym mieszkańcem naszego miasta.

Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, wszyscy uczestnicy mogli się wykazać swoją wiedzą o historii Ostrowa. Podsumowanie zmagań i wręczenie dyplomów nastąpi w maju podczas uroczystego spotkania w II Liceum Ogólnokształcącym.