W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w naszej szkole akademie upamiętniające 11. Listopada.

Podczas apeli zorganizowanych przez klasy 3a, 3b, 7a oraz 8a, odbyliśmy skróconą lekcję historii okraszoną pięknymi akcentami muzycznymi w wykonaniu chóru „Jedenastka”. Podczas uroczystości do uczniów zwróciła się pani Dyrektor - Małgorzata Lubojańska, przypominając, że WOLNOŚĆ jest darem i przywilejem, który nikomu nie jest dany raz na zawsze. Parafrazując słowa św. Jana Pawła II, pani Dyrektor zobowiązała wszystkich obecnych na apelu do dbania i szanowania jednej z największych cnót, jaką jest wolność.

Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal, w których z wychowawcami odbyli zajęcia tematyczne z edukacji historycznej, społecznej i obywatelskiej.

Tradycynie już, Jedenastka wzięła udział w akcji "Szkoła do hymnu" i o 11:11 wszyscy odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego".

#szkoladohymnu