W marcu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "(Nie)zwykła Matematyka". Głównym celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Z okazji Święta Matematyki (przypadającego na 12 marca) uczniowie klas 4a, 5a, 5b, 6a brali udział w zespołowej rywalizacji, korzystając z pytań zawartych w prezentacji multimedialnej. Matematycznemu turniejowi towarzyszyły niezwykłe emocje. Ciekawe zadania, z którymi mierzyli się uczniowie, polegały m.in. na tworzeniu własnych mandali matematycznych, tzw. „cyrklem malowane”, wyznaczaniu liczby Pi, czy na rozszyfrowywaniu ukrytych kodów.

Dzięki takim projektom matematyka jawi się jako naprawdę niezwykła i nieograniczona dziedzina.