5. grudnia br. w ostrowskiej Synagodze odbyło się wręczenie nagród dla Ostrowskich Wolontariuszy Roku. Jest nam niezwykle miło ogłosić, że ten zaszczytny tytuł przypadł panu Dariuszowi Krysikowi - nauczycielowi historii, wychowawcy klasy 8a. Jak czytamy w uzasadnieniu, Pan Dariusz Krysik: 

Jest wieloletnim opiekunem szkolnego wolontariatu. Kreuje bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły-nauczycieli , uczniów i rodziców- na rzecz ludzi potrzebujących. Uczy postaw altruistycznych: szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Z pasją organizuje działania pomocowe służące potrzebującym.

Stwarza okazje dzieciom i młodzieży do wyszukiwania autorytetów oraz budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego (wyprawy rowerowe). Pan Dariusz szczególnie skupia się na : rozwijaniu empatii i tolerancji, inspirowaniu do aktywnego spędzania wolnego czasu, definiowaniu roli szkoły jako lokalnej aktywności, angażowaniu się w działania, tworzenie więzi ze środowiskiem lokalnym, kształtowaniu umiejętności działania zespołowego, współdziałaniu z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, tworzeniu atmosfery zaufania i otwartości. Nominowanego wyróżnia wysoki stopień wrażliwości, empatia, odpowiedzialność za podopiecznych, cierpliwość w realizowaniu działań pomocowych oraz tolerancja i akceptacja. Dariusz Krysik realizuje wyzwanie: ”Nieść pomoc, w której liczy się człowiek.

Zgadzamy się w pełni z powyższymi słowami i niezwykle gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia! 

Zdjęcia: profil facebookowy Prezydent Beaty Klimek