Na przełomie października i listopada uczniowie klas pierwszych zostali włączeni do grona czytelników biblioteki szkolnej i wypożyczyli swoje pierwsze książki. Każda klasa wzięła udział w lekcji bibliotecznej, w czasie której dzieci wykazały się znajomością bajek i ich bohaterów, poznały najważniejsze zasady panujące w bibliotece oraz dowiedziały się, jakie prośby kierują do nich książki. Punktem kulminacyjnym było uroczyste ślubowanie i pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści otrzymali karty biblioteczne umożliwiające wypożyczanie ulubionych tytułów oraz pamiątkowe zakładki wykonane własnoręcznie przez starszych uczniów szkoły. Najmłodsi otrzymali także wyprawkę czytelniczą: „Pierwsze abecadło” oraz „Książką połączeni” wydaną przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii „Mała Książka – wielki człowiek”. Od tej chwili uczniowie klas pierwszych mogą aktywnie brać udział w życiu biblioteki i poznawać nowy, wspaniały świat ukryty na kartach książek.

My, uczniowie pierwszej klasy, Tobie, książko, przyrzekamy,
Że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy.
Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie
I z Twych rad, i z Twych mądrości korzystać od dziś usilnie.