W bieżącym roku szkolnym Jedenastka brała udział w akcji organizowanej przez sieć sklepów Lidl, pod hasłem: „Szkoły Pełne Talentów.” Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły udało się zebrać aż 4400 „talenciaków”. Liczba ta pozwoliła na zakup pomocy dydaktycznych, gier czy sprzętu sportowego, które zasilą bazę edukacyjną SP11.

Dziękujemy wszystkim za liczne wsparcie akcji!