logo

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 Jedenastka brała udział w akcji organizowanej przez sieć sklepów Lidl, pod hasłem: „Szkoły Pełne Talentów 2”. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły udało się zebrać aż 2668 „Talenciaków”. Liczba ta pozwoliła na wybranie pomocy dydaktycznych, gier które zasilą bazę edukacyjną SP11.

Dziękujemy wszystkim za liczne wsparcie akcji!