logo

29 marca 2024 roku zakończyliśmy w naszej szkole projekt edukacyjny „Aktywna Biblioteka” organizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Książnicę Pedagogiczną im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu oraz jej filie, w tym Filię w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem projektu było: budowanie partnerskiej współpracy Książnicy z bibliotekami szkolnymi; wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli z wykorzystaniem oferty edukacyjnej i fachowej literatury pedagogicznej; promowanie dobrych praktyk w zakresie rozwijania czytelnictwa; wymiana doświadczeń i integracja lokalnego środowiska bibliotekarzy szkolnych oraz wzmacnianie roli biblioteki pedagogicznej w lokalnym środowisku oświatowym.

Warunkiem uczestnictwa była realizacja trzech zadań:

1. Konkurs dla bibliotekarzy szkolnych pt. „Aktywna Biblioteka” - sprawozdanie z wewnątrzszkolnych działań biblioteki szkolnej oraz jej współpracy z Książnicą Pedagogiczną.

2. Udział w bibliotecznym programie lojalnościowym Książnicy pt. „Przyjaciel Książnicy”, polegającym na promocji księgozbioru pedagogicznego Książnicy wśród nauczycieli.

3. Koordynacja na terenie szkoły konkursu plastyczno-literackiego dla uczniów na komiks pt. „Książka, którą warto przeczytać”.

Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia udało się zrealizować. Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się w maju 2024 roku w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za aktywny udział i zaangażowanie. Zachęcamy do częstego odwiedzania bibliotek!