19 kwietnia br. odbyły się w naszej szkole powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowanego pod honorowym patronatem Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego - Beaty Klimek. Współorganizatorami turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 11 i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

- popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
- kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Wśród zaproszonych gości znalazła się Zastępca Dyrektora, p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji- Sławomira Kisielewska. W rywalizacji turniejowej wzięły udział najlepsze drużyny ze wszystkich gmin powiatu ostrowskiego. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych, w sumie wystartowało 14 drużyn (48 uczestników). Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - podinsp. Witold Kolenda oraz st. sierż. Patrycja Naczke, mł.asp. Joanna Michalak, mł.asp. Natalia Raszewska, mł.asp. Jagoda Stawowska, mł.asp. Ewa Golińska-Jurasz.

Zmagania uczestników składały się z kilku konkurencji. Uczniowie musieli rozwiązać test, obejmujący zagadnienia dotyczące zasad i przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych oraz interpretowania „krzyżówek”. Następnie, uczestnicy zaprezentowali również swoją wiedzę praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem po „miasteczku ruchu drogowego” oraz po „torze sprawnościowym”.

Klasyfikacja szkół podstawowych w kategorii klas 4-6:

1. miejsce - Szkoła Podstawowa w 11 w Ostrowie Wielkopolskim
2. miejsce - Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym
3. miejsce - Szkoła Podstawowa w Uciechowie
4. miejsce - Szkoła Podstawowa w Lamkach
5. miejsce - Szkoła Podstawowa w Sośniach
6. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 Ostrowie Wielkopolskim

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Jan Pokrzywka (SP Sośnie), 2. miejsce Jan Binek (SP 11), 3. miejsce Martyna Barczyńska (SP 11).

Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych w kategorii klas 7-8:

1. miejsce - Szkoła Podstawowa 11 w Ostrowie Wielkopolskim
2. miejsce - Szkoła Podstawowa w Sośniach
3. miejsce - Szkoła Podstawowa w Wysocku Wielkim
4. miejsce - Szkoła Podstawowa w Wysocku Małym
5. miejsce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim 6. miejsce - Szkoła Podstawowa w Wielowsi.