24. czerwca br. w hali sportowej naszej szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie klas ósmych. Na uroczystości obecni byli: proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim - ks. prałat dr Sławomir Grześniak, sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - pan Andrzej Baraniak, radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – pan Marek Śliwiński, przewodniczącą zarządu os. nr 10 „Parcele Zacharzewskie” – pani Marta Szczepaniak, przewodniczącego Rady Rodziców - pan Sebastian Brucki, dyrektor szkoły SP11 – pani Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor – pani Ewa Wulbach, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Akademię zainaugurował polonez zatańczony przez przyszłych absolwentów. Następnie, zgodnie z tradycją, odbyło się przekazanie Sztandaru Szkoły siódmoklasistom, którzy od przyszłego roku tworzyć będą poczet sztandarowy.

Po tym wydarzeniu głos zabrała przedstawicielka rodziców, która przekazała na ręce pani dyrektor pamiątkowe tablou. Pani Agnieszka Miądowicz podziękowała dyrekcji oraz nauczycielom za kształtowanie dzieci i codzienną pracę z nimi. Do życzeń dołączył się przewodniczący Rady Rodziców – p. Sebastian Brucki.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – p. Małgorzata Lubojańska, która z wielkim wzruszeniem zwróciła się do sześćdziesięciu pięciu bohaterów dnia. Pani Dyrektor wspomniała największe osiągnięcia ósmoklasistów, wśród nich znalazły się zarówno te edukacyjne jak i sportowe. Następnie podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za wkład w nauczanie i wychowywanie dzieci. Nie zabrakło wyrazów wdzięczności skierowanych w stronę przedstawicieli władz samorządowych, księży oraz Rady Rodziców. Kończąc, pani dyrektor ponownie odniosła się do ósmoklasistów, wyrażając pewność, że są oni gotowi na rozpoczęcie kolejnego etapu i życząc im powodzenia w dalszych zmaganiach edukacyjnych.

Po przemówieniu odbyło się uroczyste wręczenie statuetki dla Prymusa Szkoły, którą zdobył Jakub Banasiak z klasy VIII a. Przewodnicząca kapituły ds. przyznawania tytułu – p. Kornelia Urbaniak, zwróciła uwagę na liczne osiągnięcia Jakuba – zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym, ale także na jego niezwykłą wszechstronność. Na wielkie uznanie kapituły zasłużył również fakt, że Jakub nie opuścił ani jednego dnia w szkole, odkąd został uczniem 3. klasy.

Po wręczeniu statuetki nadszedł czas na uhonorowanie uczniów, którzy w minionym roku szkolnym zostali finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Byli to: Sandra Zielińska z klasy 8b, Jakub Banasiak z 8a (język polski) oraz Natalia Bednarek z 7b i Franciszek Leiński z 7b (wychowanie fizyczne). Uczniowie, oraz ich nauczyciele – p. Katarzyna Glapa, p. Ewa Gil, p. Katarzyna Pawlicka oraz p. Piotr Kierzek, odebrali zaświadczenia i podziękowania z rąk dyrekcji szkoły.

Po tym wydarzeniu głos zabrał sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – pan Andrzej Baraniak, składając uczniom gratulacje z powodu ukończenia najważniejszego etapu edukacyjnego. Szanowny gość zwrócił się również do nauczycieli, rodziców oraz dyrekcji, wyrażając uznanie za ich pracę i zaangażowanie w wychowywanie i nauczanie młodzieży.

Następnie nadszedł czas na wręczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie, kończący ten etap z wyróżnieniem, obierali cenzurki w towarzystwie swoich rodziców. Był to niezwykle podniosły oraz wzruszający moment.

Pani Dyrektor nie zapomniała także o rodzicach, którzy przez lata wspierali szkołę; wyraziła wdzięczność za owocną i efektywną pracę na rzecz Jedenastki.

Zakończenie roku to przede wszystkim czas rozstań i pożegnań, podziękowania za dotychczasową współpracę otrzymali: p. Monika Jończak-Lis, p. Krystyna Fisher-Bąk, p. Paweł Rusek oraz panie pracujące w stołówce „Żak” – p. Grażyna Kozłowska oraz p. Joanna Wasiewicz.

Po pożegnaniu nadszedł czas na kilka słów od uczniów. Ósmoklasiści zwrócili się do dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców, wyrażając wdzięczność za wsparcie, okazane serce i przekazaną wiedzę.

Po części oficjalnej przyszedł czas na odrobinę refleksji i część artystyczną. Po wysłuchaniu recytacji, wzruszającej gry na pianinie oraz piosenki „Szkoła marzeń”, wszyscy rozeszliśmy się do klas, by po raz ostatni zasiąść w ławach Jedenastki.