Uczniowie klasy 1b przez cały rok szkolny uczestniczyli w projekcie edukacyjnym ,,Poznajemy wartości z Julką i Miłoszem’’. Dzieci raz w miesiącu zapoznawały się z wybranym opowiadaniem autorstwa Marka Michalaka, który w latach 2008-2018 pełnił funkcję Rzecznika Praw Dziecka. Teksty składające się na książkę ,,Opowieści o tym, co w życiu ważne’’ były podstawą do rozmów na temat różnych wartości: miłości, tolerancji, szacunku, wolności, empatii, odwadze, przyjaźni, życzliwości, patriotyzmie i pokoju. Po wysłuchaniu każdej z opowieści i rozmowie na jej temat, uczniowie uzupełniali rysunkami jedną stronę w zaprojektowanych przez siebie książeczkach o wartościach. Celem projektu było budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich oraz kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.