05 października br. odbyło się w naszej szkole ślubowanie klas pierwszych. W uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – p. Beata Klimek, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Parcele Zacharzewskie – p. Marta Szczepaniak, Przewodnicząca Rady Osiedla nr 10 – p. Renata Jaziewicz, ks. Prałat Sławomir Grześniak, Dyrektor Przedszkola nr 14 – p. Magdalena Bielska, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Sebastian Brucki, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 – p. Małgorzata Lubojańska oraz wicedyrektor – p. Ewa Wulbach. Na akademii licznie zgromadzili się nauczyciele, delegacje klas oraz rodzice Pierwszoklasistów.

Czwartkową uroczystość uświetnili swoją obecnością szczególni goście – Syn Patrona Szkoły – pan Philip Ferič-Methuen wraz z córką – Antonią, którzy odwiedzili Jedenastkę w roku jubileuszowym, bowiem na 2024. r. przypada 40-lecie nadania szkole imienia Mirosława Feriča.

Na początku akademii uczniom klas pierwszych przekazano najlepsze życzenia od Dyrektor kaliskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu - pani Violetty Słupianek.

Zaraz po tym głos zabrała Dyrektor szkoły – p. Małgorzata Lubojańska, która powitała wszystkich gości i zwróciła się do bohaterów popołudnia i ich rodziców. Pani Dyrektor wyraziła dumę i radość z faktu, że aż sześćdziesięcioro jeden uczniów wstąpi w szeregi Jedenastki. Złożyła dzieciom najlepsze życzenia powodzenia w pierwszym etapie edukacyjnym. Podkreśliła wagę nauki, ale również przyjaźni oraz realizowania swoich pasji.

Po przemówieniu pani Dyrektor nadszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów klas pierwszych oraz ich starszych kolegów i koleżanki z drużyny harcerskiej „Szczep Jedenastka”. Pierwszoklasiści zaprezentowali niezwykle efektywny taniec z samolotami, nawiązujący tematycznie do wspomnień o Patronie. Z kolei harcerze, spędzając czas przy ognisku, wspominali wielkie osiągnięcia i losy Mirosława Feriča. Całość uzupełniła recytacja wiersza w wykonaniu Antoniego Nowackiego oraz występy chóru „Jedenastka” dyrygowanego przez p. Natalię Janowską.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie Pierwszoklasistów złożone na sztandar szkoły. Po wypowiedzeniu formuły: „Ślubujemy!”, uczniowie zostali pasowani na Jedenastkowiczów. Pasowania dokonali: p. Prezydent Beata Klimek, p. Dyrektor Małgorzata Lubojańska oraz p. Philip Ferič-Methuen w asyście wychowawców: p. Arlety Doktór, p. Marioli Szyszki i p. Ewy Sikorskiej.

Po części oficjalnej głos zabrała p. Prezydent Beata Klimek, która zwróciła się do Pierwszoklasistów, życząc im spełniania, pasji oraz radości z uczęszczania do szkoły. P. Prezydent zwróciła się też do Syna Patrona oraz jego Córki, podkreślając rangę wydarzenia oraz zwracając uwagę na fakt, iż w Jedenastce wyjątkowo pieczołowicie pielęgnuje się pamięć o Mirosławie Feriču, którego "obecność" jest zawsze wyczuwalna.

Po przemówieniu, p. Prezydent wręczyła każdemu uczniowi list gratulacyjny oraz zestaw przyborów plastycznych, będący wspaniałą pamiątką tego wydarzenia.

Wnuczka Mirosława Feriča – p. Antonia, zabierając głos, wspominała własne doświadczenia związane z pójściem do szkoły jej dzieci. Wyraziła wielką radość z możliwości uczestniczenia w tym podniosłym wydarzeniu, życząc Pierwszakom wielu sukcesów.

Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor – Małgorzata Lubojańska w obecności gości, uczniów, rodziców i przyjaciół Jedenastki, wręczyła p. Philipowi Feričowi-Methuenowi statuetkę, będącą symbolem wieloletniej przyjaźni Szkoły Podstawowej nr 11 z Rodziną Patrona. Pani Dyrektor wyraziła podziękowania oraz wdzięczność z powodu tej relacji i zapewniła, że „prawdziwa przyjaźń nie zna odległości”.

Po wykonaniu pamiątkowych fotografii, Pierwszoklasiści wraz z Rodzicami rozeszli się do domu, by dalej świętować ten ważny i wyjątkowy dzień. Bohaterowie dnia nie kryli wzruszenia i zadowolenia z faktu, że to właśnie ich ślubowanie, ze względu na obecność Syna i Wnuczki Patrona, szczególnie mocno odciśnie się na kartach historii Jedenastki.

 

Uroczystość ślubowania przygotowali:

Wychowawcy klas I: p. Arleta Doktór (kl. Ia), p. Mariola Syszka (kl. Ib), p. Ewa Sikorska (kl. Ic)

Część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy 7b: p. Katarzyna Kaźmierowska

Oprawa muzyczna, chór „Jedenastka”: p. Natalia Janowska

Tłumaczenie: p. Emilia Polak, p. Sławomir Chołuj

Dekoracja: p. Anna Wikło

Sztandar: p. Roman Paszkowiak

Sprzęt nagłaśniający: p. Piotr Kierzek

Zdjęcia: p. Marika Piaskowska

Prowadzenie: p. Ewa Gil

Zdjęcia dzięki uprzejmości profilu facebookowego p. Prezydent Beaty Klimek.