Programy, projekty i innowacje w Jedenastce

Corocznie realizujemy w naszej szkole projekty oraz wdrażamy innowacje, które wychodzą naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów, ale także wymaganiom, które stawia przed nami współczesna edukacja. Dzięki niesztampowym, oryginalnym przedsięwzięciom stwarzamy uczniom możliwości do doświadczania radości i satysfakcji z nauki oraz wzbudzamy w nich ciekawość poznawczą. Autorskie metody, zagadnienia wykraczające poza utarte schematy, rozwijają wszystkie kompetencje kluczowe, pozwalają odkrywać talenty i uzdolnienia. Od lat realizujemy również prestiżowe programy edukacyjne, które zwiększają świadomość naszych uczniów nt. rangi aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego oraz szkodliwości uzależnień.

kliknij1