25 listopada br. przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem – p. Ewą Gil i pedagogiem – p. Kornelią Urbaniak, wzięli udział w konferencji „Radości z rodzinnej miłości” organizowanej przez SP nr 1. Wydarzenie było powiązane z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka i realizowało założenia Szkolnych Klubów Unicef.

Konferencja rozpoczęła się od prelekcji sędzi – Anny Marii Wesołowskiej, która wykładała o prawach dziecka, zaletach płynących ze znajomości tychże praw oraz konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Prelegentka zachęcała do zakładania kącików prawnych w szkołach oraz do tego, by poszerzać wiedzę i świadomość dotyczącą przepisów. Przytoczyła też kilka historii z sali sądowej, które wywołały w słuchaczach wzruszenie i refleksję.

Pani Eliza Wolańczyk – psychoterapeutka i coach, podzieliła się ze słuchaczami sposobami na radzenie sobie ze stresem, zdradziła kilka technik pomocnych w kryzysowych sytuacjach, zwróciła również uwagę na fakt, że potrzeba poszukiwania pomocy i wsparcia, a także umiejętność dzielenia się swoimi uczuciami, są bardzo ważnymi składnikami wewnętrznego spokoju.

Bardzo miłym akcentem była prelekcja p. Doroty Molendy – dyrektora Dziennego Domu Seniora „Senior Wigor” oraz towarzyszącego jej - pana Józefa, będącego członkiem społeczności tej instytucji. Oboje goście podkreślali, jak ważne dla zdrowego funkcjonowania starszych ludzi, ale i dzieci, są kontakty międzypokoleniowe. Młodsi mogą wiele czerpać od swoich dziadków, a ci, dzięki trosce i zainteresowaniu wnuków, czują się potrzebni, są bardziej aktywni i zdrowi.

Młodsza asp. – pani Ewa Golińska-Jurasz powiedziała kilka słów nt. odpowiedzialności karnej nieletnich, podkreślając wyraźnie, że zarówno dzieci, jak i ich rodzice, mają określone przepisami prawa i obowiązki, których stosowanie i przestrzeganie gwarantuje zdrowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.

Na koniec głos zabrała pani Katarzyna Telega – pedagog, opiekun mediatorów rówieśniczych, która przedstawiła ideę mediacji rówieśniczych, zwróciła uwagę na fakt, że rozmowa jest pierwszym i najważniejszym krokiem do rozwiązywania problemów oraz bardzo istotnym czynnikiem zapobiegającym eskalacji konfliktu.

Wystąpienia prelegentów przeplatały efektowne występy uczniów Jedynki. Piątkowa konferencja niewątpliwie była wydarzeniem skierowanym do i dla dzieci. Nie tylko dostarczyła uczestnikom cennej wiedzy, ale pozwoliła im poczuć się podmiotowo, podkreślając, że dobrostan i szczęście dzieci odpowiedzialni są przede wszystkim dorośli, których obowiązkiem jest respektowanie praw najmłodszych.