W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia odbywały sięw formie zabawy, podczas której dzieci uczyły się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, takich jak: zachowanie własnego bezpieczeństwa, sprawdzenie przytomności osoby poszkodowanej, prawidłowe wzywanie służb ratunkowych, sprawdzenie oddechu, zastosowanie pozycji bocznej ustalonej oraz w odpowiedni  sposób wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Dzięki udziałowi w zajęciach już od najmłodszych lat dzieci kształtują umiejętność prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach, w których zdobyta wiedza i szybka reakcja, mogą uratować życie drugiemu człowiekowi.