Rusza nabór dla dzieci z obwodu naszej szkoły - KLIKNIJ W LINK PONIŻEJ

https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl//Page/Wniosek/DanePodstawowe/DanePodstawowe.aspx

UWAGA - ELEKTRONICZNY NABÓR DLA DZIECI SPOZA OBWODU NASZEJ SZKOŁY RUSZY 6 MAJA!

ZARZĄDZENIE NR 4028/VIII/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski na rok szkolny 2024/2025.

ZAŁĄCZNIKI: