Wraz z początkiem nowego roku szkolnego ruszyła kontynuacja programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki (SMOK), w ramach którego odbywają się w naszej szkole bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z koszykówki.  Program realizowany jest z ramienia Polskiego Związku Koszykówki we współpracy z Ministerstwem Sportu i jest prowadzony w naszej szkole od 2015 roku . Program ma na celu popularyzację koszykówki wśród dzieci oraz rozwijanie ich pasji i indywidualnych umiejętności. „SMOKi” skierowane są do uczniów klas I-V, a zajęcia odbywają się w trzech grupach treningowych dwa razy w tygodniu wg harmonogramu zajęć. Proces szkoleniowy opiera się na podstawowym szkoleniu koszykarskim oraz grach i zabawach ruchowych. W ramach programu uczestnicy biorą udział w testach sprawnościowych Narodowej Bazy Talentów.