„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich” to tematyka spotkań, którymi objęci zostali wszyscy uczniowie oraz rodzice uczniów z  klas 6. i 7.. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie kompetencji uczestników z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

W naszej szkole kładziemy duży nacisk zarówno na samo bezpieczeństwo, ale i edukację z tym związaną. Na początku każdego roku uczniowie klas pierwszych poznają drogę do szkoły, znaki drogowe i zasady poruszania się, a starsze dzieci poszerzają swoja wiedzę i umiejętności z dziedziny przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Tegoroczne spotkanie z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji dotyczyło nie tylko tematu bezpieczeństwa związanego z drogą do szkoły, ale także zagadnień dot. cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, jakie konsekwencje grożą za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Jedenastkowicze zostali uświadomieni nt. zagrożeń w ruchu drogowym. Szczególną uwagę poświęcono zasadom poruszania się na rowerze i hulajnodze elektrycznej; zwrócono też uwagę na zalety płynące z noszenia odblasków.

Podczas prelekcji z przedstawicielami policji uczniowie otrzymali także ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach i narkomanii. Tym ostatnim poświęcono szczególnie dużo uwagi.

Uczniowie dowiedzieli się również, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów, może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną.

Świadomość konsekwencji za takie postępowanie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkania przebiegały w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Był też czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję, że powyższe działanie zaowocuje zwiększoną świadomością uczniów na temat właściwego postępowania i posłuży lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.