Rok szkolny 2023/2024 jest dla nasz rokiem szczególnym, otóż w 2024 przypada rocznica 40-lecia nadania szkole imienia Mirosława Ferića.

Z tej okazji będziemy wspominać działania podejmowane w celu krzewienia pamięci o naszym wybitnym Patronie.

5. października 2023 r. w Sali Tradycji odbyło się spotkanie z panem Philipem Ferićem-Methuenem oraz jego córką - Antonią. Przebieg spotkania został uwieczniony w formie video. Zachęcamy do obejrzenia pamiątkowego filmiku!