Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu. W Polsce głównym organizatorem zmagań jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM z siedzibą w Toruniu, przeprowadzające je pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Rywalizacja odbywa się raz w roku, jednocześnie we wszystkich uczestniczących w niej krajach. "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich - od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych. 

W tegorocznej edycji konkursu aż 6 uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienie:

- Będkowski Filip - klasa 2b,

- Stec Jędrzej - klasa 2b,

- Maćkowiak Patryk - klasa 6b,

- Rosa Joanna - klasa 8d,

- Nowacka Magdalena - klasa 8d,

- Mirota Marta - klasa 8c. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!