23. czerwca br. w hali sportowej naszej szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie klas ósmych. Na uroczystości obecni byli: wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – pan Sebastian Górski, przewodniczącą zarządu os. nr 10 „Parcele Zacharzewskie” – pani Marta Szczepaniak, przewodniczący Rady Rodziców - pan Sebastian Brucki, dyrektor szkoły SP11 – pani Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor – pani Ewa Wulbach, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Akademię zainaugurowała recytacja Igora Piechoty, który zadeklamował wiersz „Do młodych” Adama Asnyka, wprowadzając nas w nastrój nadchodzących wydarzeń. Następnie, zgodnie z tradycją, odbyło się przekazanie Sztandaru Szkoły siódmoklasistom, którzy od przyszłego roku tworzyć będą poczet sztandarowy. Po tym wydarzeniu głos zabrał przedstawiciel rodziców, który przekazał na ręce pani dyrektor pamiątkowe tablou. Pan Filip Garczarek podziękował dyrekcji oraz nauczycielom za kształtowanie dzieci i codzienną pracę z nimi, zwrócił też uwagę na fakt, iż Jedenastka ciągle się rozwija, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz uczniów. Do życzeń dołączył się przewodniczący Rady Rodziców – p. Sebastian Brucki.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – p. Małgorzata Lubojańska, która z wielkim wzruszeniem zwróciła się do bohaterów dnia. Pani Dyrektor wspomniała największe osiągnięcia ósmoklasistów, wśród nich znalazły się zarówno te edukacyjne jak i sportowe. Następnie podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za wkład w nauczanie i wychowywanie dzieci. Nie zabrakło wyrazów wdzięczności skierowanych w stronę przedstawicieli władz samorządowych, księży oraz Rady Rodziców. Kończąc, pani dyrektor ponownie odniosła się do ósmoklasistów, wyrażając przekonanie, że są już gotowi, by szukać „nowych, nieodkrytych dróg”.

Po przemówieniu odbyło się uroczyste wręczenie statuetki dla Prymusa Szkoły, którą zdobył Kamil Maćkowiak klasy VIII c. Przewodnicząca kapituły ds. przyznawania tytułu – p. Kornelia Urbaniak, zwróciła uwagę na liczne osiągnięcia Kamila – zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym, ale także na jego niezwykłą wszechstronność.

Po wręczeniu statuetki nadszedł czas na uhonorowanie uczniów, którzy w minionym roku szkolnym zostali finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, laureatami prestiżowych konkursów, osiągali wysokie miejsca w zawodach sportowych. Wyróżniono: Igę Jankowską, Zofię Kaczmarek, Filipa Iwaszko, Igora Piechotę oraz drużynę sportową chłopców z klasy 8b.

Po tym wydarzeniu głos zabrał wiceprezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – pan Sebastian Górski, składając uczniom gratulacje z powodu ukończenia najważniejszego etapu edukacyjnego. Szanowny gość zwrócił się również do nauczycieli, rodziców oraz dyrekcji, wyrażając uznanie za ich pracę i zaangażowanie w wychowywanie i nauczanie młodzieży.

Następnie nadszedł czas na wręczenie świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Uczniowie, kończący ten etap z wyróżnieniem, obierali cenzurki w towarzystwie swoich rodziców. Był to niezwykle podniosły oraz wzruszający moment.

Pani Dyrektor nie zapomniała także o rodzicach, którzy przez lata wspierali szkołę; wyraziła wdzięczność za owocną i efektywną pracę na rzecz Jedenastki.

Zakończenie roku to też czas rozstań i pożegnań, podziękowania za dotychczasową współpracę otrzymali: p. Żaneta Moskal-Giel, p. Katarzyna Pawlicka, p. Łukasz Kalina oraz p. Jerzy Wiśniewski.

Po pożegnaniu nadszedł czas na kilka słów od uczniów. Ósmoklasiści zwrócili się do dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców, wyrażając wdzięczność za wsparcie, okazane serce i przekazaną wiedzę.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Patryk Jankiewicz po raz ostatni uświetnił akademię swoją wzruszającą grą na pianinie, a uczniowie klas ósmych brawurowo zatańczyli słynny utwór „The Time of My Life”. Swój występ absolwenci zakończyli wspólnym wykonaniem piosenki „Wehikuł czasu”.

Piątkowa akademia była nie tylko dowodem na to, że w SP11 uczy się i osiąga liczna sukcesy, ale także zawiązuje się więzi, przyjaźnie i tworzy wspaniały klimat. Po odebraniu świadectw wszyscy rozeszliśmy się do klas, by po raz ostatni zasiąść w ławach Jedenastki. Trudno było jednak opuścić szkołę, wiedząc, że we wrześniu już się w niej nie spotkamy.