14 marca br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i podsumowanie IX edycji Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych dla klas VII-VIII organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego przez Szkołę Podstawową nr 7. Motywem przewodnim tegorocznej IX edycji był „Romantyzm i jego twórcy”.

Naszą szkołę reprezentowali: - Malwina Gaj, Iga Jankowska, Matylda Nowak i Patryk Jankiewicz – uczniowie kl. 8a, - Kamil Maćkowiak i Mikołaj Matecki – uczniowie klasy 8c.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W części pisemnej uczestnicy rozwiązywali test złożony z zakresu literatury i nauki o języku. Ich zadaniem było także napisanie dłuższej formy pisemnej. W części ustnej zakwalifikowani uczniowie . odpowiadali na pytania dotyczące lektury obowiązkowej.

Laureatami konkursu zostali uczniowie biorący udział w części ustnej: Iga Jankowska, Matylda Nowak, Patryk Jankiewicz i Mikołaj Matecki. Ponadto wyróżnienia w konkursie otrzymali: Iga Jankowska, Matylda Nowak, Patryk Jankiewicz.

Serdecznie gratulujemy młodym humanistom, którzy nie tylko wykazali się dobrą znajomością lektur konkursowych, ale wiadomościami na temat epoki romantyzmu, jej tła historycznego i twórców romantycznych.

Do konkursu uczniów przygotowywały polonistki: Ewa Gil i Katarzyna Kaźmierowska.