Za nami pierwsza edycja szkolnego konkursu na Sleeveface "Ubierz się w książkę" dla uczniów klas 4-8!

Zadanie polegało na samodzielnym wykonaniu fotografii w dowolnej przestrzeni i dowolnym formacie z wykorzystaniem okładki książki lub czasopisma. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące kreatywne połączenie naszej osoby z okładką książki. Na konkurs napłynęło 28 bardzo ciekawych prac. Laureatom nagrody książkowe i dyplomy wręczyła dyrektor szkoły Pani Małgorzata Lubojańska, która pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu pomysłowości w podejściu do tematu i zaangażowania. Podkreśliła także walory artystyczno-wizualne zdjęć.

Nagrody otrzymali:

 • Katarzyna Binek, kl. IV b,
 • Liliana Wawrzyniak, kl. IV b,
 • Łucja Kupczyk, kl. IV b,
 • Jakub Rychlicki, kl. VI b,
 • Krzysztof Matuszak, kl. VIII a,
 • Grzegorz Kuźniewski, kl. VIII b.

Wyróżnienia:

 • Jakub Sobczak, kl. IV b,
 • Natalia Matuszak, kl. IV b,
 • Filip Kajewski, kl. IV b,
 • Hanna Juszczak, kl. IV b,
 • Tatiana Konowalska, kl. IV b.

Była to doskonała okazja do popularyzacji czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób, a także rozwijanie wyobraźni przestrzennej i wyrabianie poczucia estetyki. Obcowanie z książką zawsze owocuje bogactwem wewnętrznym, otwartością w kontaktach z innymi, zdolnością do rozumienia siebie i innych. Każde dziecko ma szansę wyrosnąć na miłośnika literatury. W czasie wszechobecnych multimediów jest to potrzeba, którą należy w młodym czytelniku szczególnie rozbudzać i pielęgnować.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. W organizację konkursu zaangażowały się polonistki i biblioteka szkolna.

Dziękujemy za udział w konkursie.