04 października br. odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie był tajne, powszechne oraz równe. Wybory do SU poprzedziła dwutygodniowa kampania wyborcza, której celem było zapoznanie się z sylwetkami kandydatów. Wychowawcy przeprowadzili też w klasach pogadanki z uczniami na temat kompetencji samorządu uczniowskiego. Młodsi uczniowie oddali głos do urny wyborczej, starsi wzięli udział w głosowaniu w formie online. Wszyscy obecni i upoważnieni do głosowania, oddali ważny głos, co przełożyło się na poniższe wyniki:

Zarząd Małego SU:

Kornelia Wiącek 3c - przewodnicząca

Olga Matysiak 2b – zastępca przewodniczącej

Lena Galewska 3b – sekretarz

Zofia Kaczorowska 2a – członek

Do Rady Dużego Samorządu Uczniowskiego dostali się (kolejność wg ilości otrzymanych głosów):

Natalia Bednarek 8b

Gabriela Koziołek 8b

Maja Szczotka 7a

Julia Adamczak 6b

Patryk Jankiewicz 8a

Hanna Wodniczak 5b

Aleksander Brucki 5a

Anna Wiącek 4a

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, zarząd SU wybierany jest na pierwszym zebraniu rady. Opiekunami pozostają p. Ewa Gil oraz p. Agata Stempniewicz.

Wszystkim startującym gratulujemy i życzymy otwartych głów i satysfakcji z pracy w Samorządzie Uczniowskim! Jednocześnie przypominamy, że funkcja radnego jest wielkim zobowiązaniem i kredytem zaciągniętym wobec swoich wyborców, dlatego liczymy na ogromne zaangażowanie nowej rady.