29 września br. odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Małego, a 4 października br. do Rady Dużego Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie było tajne, powszechne oraz równe. Wybory do SU poprzedziła dwutygodniowa kampania wyborcza, której celem było zapoznanie się z sylwetkami kandydatów. Wychowawcy przeprowadzili też w klasach pogadanki z uczniami na temat kompetencji samorządu uczniowskiego. Uczniowie oddali głos w tradycyjnej formie na kartach do głosowania, które następnie złożyli do urny wyborczej. Wszyscy obecni i upoważnieni do głosowania, oddali ważny głos, co przełożyło się na poniższe wyniki:

Do Rady Dużego Samorządu Uczniowskiego dostali się (kolejność wg ilości otrzymanych głosów):

Hanna Hełka 4a

Ignacy Krasiński 6b

Maja Szczotka 8a

Zofia Kempkowska 7b

Aleksander Brucki 6a

Zofia Florczak 7a

Hanna Wodniczak 6b

Wojciech Jasiński 7b

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego SP11, zarząd SU wybierany jest na pierwszym zebraniu rady. Takie zebranie odbyło się 4. października i w wyniku wewnętrznego głosowania przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Maja Szczotka z klasy 8a, a jej zastępcą Hanna Wodniczak z klasy 6b.

Skład Rady Małego Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Lena Krupa 2c

Julian Krawczyk 2a

Liliana Pauś 2a

Aleks Natkaniec 2a

Kalina Wesołowska 2b

Magdalena Zawadzka 2b

Ewa Drożak 2a

Gabriela Sieradzka 2b

Zarząd Małego SU:

Kalina Wesołowska 2b - przewodnicząca

Liliana Pauś 2a - zastępca przewodniczącej

Aleks Natkaniec 2a - sekretarz

Ewa Drożak 2a - członek

Opiekunami w tym roku szkolnym są: p. Marika Piaskowska (Mały Samorząd) oraz p. Emilia Polak (Duży Samorząd).

Wszystkim startującym gratulujemy i życzymy kreatywności i zadowolenia z pracy w Samorządzie Uczniowskim! Jednocześnie przypominamy, że funkcja członka Zarządu SU jest wielkim zobowiązaniem i kredytem zaciągniętym wobec swoich wyborców, dlatego liczymy na ogromne zaangażowanie nowej rady.