Wrzesień jest miesiącem adaptacji i przystosowania do nowych, szkolnych warunków. Mając to na względzie, panie: Kornelia Urbaniak (pedagog), Dominika Twardowska (psycholog) oraz Anna Wypych (pedagog specjalny) przeprowadziły zajęcia integracyjne dla klas pierwszych oraz czwartych. Podczas warsztatów uczniowie uczyli się komunikacji, poznali sposoby nawiązywania kontaktu, próbowali też porozmawiać ze sobą na narzucane odgórnie tematy.

Dzięki zajęciom każdy uczeń miał szansę wejść w interakcję ze wszystkimi koleżankami i kolegami z grupy! Tak spędzony czas nie tylko zbliżył zespoły klasowe, ale także uwrażliwił uczniów na różnorodność, stworzył im możliwość wyjścia poza określoną grupę rówieśniczą i nawiązania relacji z innymi!

Warto zaznaczyć, iż zajęcia integracyjne odgrywają duża rolę w kształtowaniu postaw prospołecznych. Sprzyjają budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa a także buduje świadomość odpowiedzialności za innych. Zgrana klasa to przystań do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia. Klasa zżyta chętnie ze sobą współpracuje, co więcej, uczestnicy zajęć integracyjnych nabywają i rozwijają umiejętności z zakresu podejmowania decyzji, pewności siebie czy asertywności.

Tego typu aktywności niosą za sobą szereg korzyści, które tworzą bazę w relacji rówieśniczej. Jest bowiem kluczowe, aby każdy uczeń czuł się ważny, zauważony i mógł brać udział w budowaniu przyjaznej atmosfery.