W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w programach psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży zaproponowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Zajęcia zostały dostosowane do każdej grupy wiekowej.

Uczniowie klas I-III brali udział w zajęciach pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Celem warsztatów było ukazanie zdrowia jako największej wartości. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie aktywności sprzyjają zdrowemu rozwojowi, poznali skutki zażywania środków odurzających oraz wykonywali tematyczne prace plastyczne.

Klasy IV-V miały okazję uczestniczyć w psychoedukacji nt.: „Emocje łatwe i trudne”, dotyczącej problemu przeżywania i radzenia sobie z uczuciami oraz wyrażania ich w sposób asertywny. Na warsztatach uczniowie dowiedzieli się, skąd biorą się emocje oraz poznali techniki radzenia sobie 
z nimi.

Nasi podopieczni z klas VI-VII mogli posłuchać nt.: „Zagrożeń XXI wieku”. Warsztat poświęcony był najczęściej spotykanym i najniebezpieczniejszym zagrożeniom, na jakie narażona jest współczesna młodzież. Główny nacisk położony został na takie zagrożenia jak: substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze), uzależnienie od sieci (Internetu), styl życia (bulimia, anoreksja, sterydy oraz złe nawyki żywieniowe), samookaleczanie się.

Najstarsi uczniowie z klasy ósmej uczestniczyli w zajęciach pn.: „Moje życie”, podczas których mogli odpowiedzieć na pytanie: czy warto eksperymentować 
z substancjami psychoaktywnymi takimi jak: narkotyki, alkohol, leki itp.; wybierając w ten sposób drogę na skróty? W programie obalane zostały także mity dotyczące tych substancji.

Nie zabrało również zajęć profilaktycznych dla rodziców naszych uczniów. Zostali oni zaproszeni na wykład dot. sposobów konstruktywnego komunikowania się z dzieckiem, zdobyli również wiedzę na temat technik komunikacji.