24 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2021/2022 klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča. W uroczystości udział wzięli: dyrektor szkoły - pani Małgorzata Lubojańska, wicedyrektor - pani Ewa Wulbach, przewodniczący Rady Rodziców – pan Sebastian Brucki, nauczyciele oraz licznie zgromadzeni rodzice.

Akademia rozpoczęła się od części artystycznej, podczas której trzecioklasiści wcielili się w role prezenterów telewizyjnych i uczestników znanych programów. Na początku dzieci wykazały się wiedzą na temat naszej szkoły w programie ,,1 z 5’’. Następnie przedstawiły swoje umiejętności wokalne i taneczne w programach ,,The Voice of School’’ oraz ,,Taniec z uczniami’’. Całość zakończył komunikat specjalny, podczas którego uczniowie podziękowali za trzy wspólnie spędzone lata dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły.

Po części artystycznej wystąpiła Pani dyrektor Małgorzata Lubojańska, która podsumowała mijający rok szkolny bogaty w projekty edukacyjne, konkursy i zawody sportowe. Na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego, zgodnie ze Statutem Szkoły, przyznano tytuł Superucznia Klas Trzecich. Przewodnicząca Kapituły, wicedyrektor – pani Ewa Wulbach, ogłosiła, że tegoroczny tytuł, ze względu na liczne zasługi oraz wzorową postawę, zdobył Mateusz Gamski z klasy 3c.

Ważnym punktem programu było wręczenie nagród książkowych ufundowanych przez Radę Rodziców wyróżnionym uczniom oraz listów gratulacyjnych dla rodziców za wzorowe wychowanie dzieci. Wręczono także podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły.

Na zakończenie uczniowie udali się na ostatnie spotkanie z wychowawcami do sal lekcyjnych, w których otrzymali świadectwa. Wszystkim życzymy wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.