11 i 12 października br. odbyły się pierwsze, organizacyjne spotkania Rad Małego i Dużego Samorządu Uczniowskiego. Podczas zebrania, zgodnie z zapisami regulaminu, w drodze głosowania wybrano zarząd DSU. Miło nam poinformować, że przewodniczącą Rady Dużego SU ponownie została Julia Adamczak z klasy 6b, a jej zastępcą Patryk Jankiewicz z klasy 8a. W zarządzie Małego Samorządu Uczniowskiego znaleźli się: Kornelia Wiącek 3c – przewodnicząca, Olga Matysiak 2b – zastępczyni oraz Lena Galewska 3b – sekretarz. Nowa rada zabiera się do ciężkiej pracy, by już niebawem zaskoczyć ciekawymi, oryginalnymi a przede wszystkim potrzebnymi, inicjatywami!