Egzamin Ósmoklasisty - wytyczne GIS, MEN i CKE

O czym należy pamiętać podczas egzaminu!

 1. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, jest na kwarantannie.
 2. Zachowaj co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych osób, kiedy jest to możliwe.
 3. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej.
 4. Zakrywaj usta i nos, kiedy rozmawiasz z kolegą albo nauczycielem oraz kiedy wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
 5. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i innych pomocy, np. linijki, cyrkla.
 6. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z materiału, sprzętu albo urządzenia, którego używają również inne osoby, np. słownika czy kalkulatora.
 7. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej idź bezpośrednio do domu.
 8. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
 9. Dbaj o higienę! Myj ręce wodą z mydłem.
 10. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.
 11. Zakrywaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz albo kasziesz.
 12. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

Wytyczne - przeprowadzanie egzaminów - kliknij (400 KB, PDF)

Przygotowania do egzaminów zewnęrznych MEN_CKE_i_GIS_– komunikat_MEN - kliknij (190 KB, PDF)