Dyrektor szkoły Podstawowej nr 11 informuje,

że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zawiesza się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

na okres od 12 do 25 marca 2020r.

W dniach od 12 do 13 marca świetlica będzie czynna
od godz. 6.30 do 17.00.

Od 16 marca 2020r. szkoła będzie zamknięta.

Prosimy o śledzenie informacji zamieszczonych
w dzienniku elektronicznym Librus.