1 wwwRealizując podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”, uczniowie klas II i III uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pt.: „Jaki znak Twój? Orzeł Biały!”. Zajęcia ukazały godło państwa i herb miasta jako symbole przynależności do narodu i społeczności regionalnej.

W  części teoretycznej uczniowie zapoznali się z genezą znaków rodowych, narodowych i miejscowych, poznali historię kształtowania się wizerunku orła oraz źródło herbu Ostrowa. Natomiast w części warsztatowej dzieci wymieniały miejsca i przedmioty opatrzone symbolami państwowymi i miejskimi. Dodatkowo, uczniowie klas II zwiedzili Muzeum 3D - Ulicami Dawnego Ostrowa. Cafě Muzeum. W atmosferę dawnego miasta uczniów wprowadziły dawne sklepy i zakłady usługowe z charakterystycznym dla epoki wystrojem i asortymentem.