1 wwwDzięki usłudze internetowej Microsoft Teams, dostępnej na platformie Office 365, możliwa jest organizacja lekcji otwartej w trybie on-line w czasie pandemii. Tym razem, uczniowie klasy IIb wraz z wychowawcą, wzięli udział w zajęciach, których celem było realizowanie podstawy programowej poprzez rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

Podczas lekcji uczniowie prezentowali różne metody pracy z tekstem literackim. Przedstawione działania miały na celu zachęcić koleżanki i kolegów do czytania oraz rozbudzić w nich zamiłowanie do czytelnictwa. Wśród wykorzystanych metod znalazła się metoda Sześciu Myślowych Kapeluszy Edwarda de Bono oraz metoda zamknięcia utworu literackiego w pudełku. Dzieci recytowały także wiersz oraz czytały fragment opowiadania z podziałem na role. Omawiane teksty prezentowały obraz matki jako osoby kochanej i niezwykle szanowanej przez swoje dzieci.


Skrupulatne przygotowanie dzieci do zajęć oraz swobodne prezentowanie swoich umiejętności, zaowocowało realizacją zamierzonych celów. Uczniowie bez problemu odnaleźli się w nowej, zdalnej rzeczywistości. Na zakończenie lekcji przytoczone zostały słowa Wisławy Szymborskiej: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.