1 www6 grudnia w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny pod nazwą Mikołajkowy Wieczór Matematyczny. Inicjatywa dedykowana była dla klas 8a i 8c. Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji i umiejętności matematycznych, pasji oraz zainteresowań naukowych. Realizacja Mikołajkowego Wieczoru Matematycznego zakładała organizację i przeprowadzenie grywalizacji, podczas której uczniowie mogli rywalizować podczas rozwiązywania zadań matematycznych, dotyczących otaczającego nas świata. Dodatkowym efektem prowadzonych działań była możliwość, aby uczniowie sami zadawali pytania, które uznają za ważne i próbowali na nie odpowiadać.

Dzięki temu mogli czynnie uczestniczyć w procesie edukacji, a uczenie się było bardziej efektywne. Uczniowie pracowali w grupach, w których wykonywali Geometryczne Choinki, grali w grę matematyczną „Wielki Wyścig”, rozwiązywali krzyżówkę, przeprowadzali „Dialog z kalkulatorem”, układali Trimino. Następnie uczestniczyli w podchodach, podczas których pojawiły się zadania z QR-kodem, szyframi oraz różnego rodzaju zagadkami. Na końcu na wszystkich uczestników czekał, zostawiony przez Św. Mikołaja w precyzyjnie zaszyfrowanym miejscu, prezent.

Spędzony podczas mikołajkowego wieczoru czas przyniósł ósmoklasistom wiele doznań matematycznych oraz dużo radości. Nad organizacją oraz przebiegiem projektu czuwał zespół nauczycieli matematyki w składzie: p. Beata Ławrynowicz, p. Urszula Jędrzejak- Gąbka i p. Paweł Foedke.