1 www5 marca br. w naszej szkole odbył się pierwszy etap Powiatowego Konkursu Matematycznego adresowanego do uczniów klas szóstych. Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów, wyszukiwanie talentów matematycznych, wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie, stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej z matematyki.

Uczniowie w czasie 60 minut zmagali się z 15 zadaniami (zamkniętym oraz otwartymi). Do drugiego etapu, który odbędzie się w maju w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach, zostało zakwalifikowanych dwoje uczniów.

{gallery}old_gallery/122_2019_2020{/galery}