6 www8 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie skierowane do uczniów klas szóstych poprowadzone przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim – nadkomisarza Krzysztofa Kulę oraz sierżant Patrycję Strumińską. Podczas prelekcji szeroko omówiony został problem cyberprzemocy, nierzadko występujący wśród uczniów. Policjanci zwrócili uwagę na rodzaje przestępstw i wykroczeń, które najczęściej popełniane są w Internecie.

Przedstawiciele policji podkreślili wagę odpowiedzialności za podejmowane w sieci działania oraz na niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku. Szczególnie uczulili na zamieszczanie w Internecie obraźliwych komentarzy, niewłaściwych postów, wykorzystywanie czyjegoś wizerunku bez jego zgody, nawoływanie do czynów zabronionych, grożenie etc. Nadkomisarz Krzysztof Kula podkreślił, iż w sieci żadna osoba nie jest anonimowa, a wszelkie wykroczenia oraz przestępstwa popełniane w przestrzeni wirtualnej, są traktowane tak samo, jak te poza Internetem. Zajęcia z policją wzbogaciły uczniów w niezbędną wiedzę i kolejny raz uświadomiły im, jak odpowiedzialnie i właściwie korzystać z sieci.