5 www15 listopada 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „W wychowaniu dzieci pomagają też poeci”. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych; zainteresowanie uczniów poezją; rozwijanie zdolności recytatorskich oraz promowanie młodych talentów.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji krótkiego filmu pt. „Warto być dobrym”, w którym ukazane były zachowania zachęcające do pomagania innym osobom. Po filmie uczniowie z poszczególnych klas prezentowali wiersze. Komisja w składzie: Kornelia Urbaniak, Dorota Sawicka i Zuzanna Stasierska miała bardzo trudny wybór, ponieważ wszyscy uczestnicy byli doskonale przygotowani. Naszą szkołę w kolejnym etapie reprezentować będą: Bruno Biernacik z klasy Ic, Hanna Wodniczak z klasy IIb i Paula Kubiak z klasy IIIb. Gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie międzyszkolnym, który odbędzie się 26 listopada w Szkole Podstawowej nr 2.