4 www12 lutego br. w naszej szkole odbył się etap szkolny 43. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Jak co roku, pytania przygotowali i zmagania turniejowe nadzorowali strażacy z ostrowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej: zastępca Komendanta Miejskiego Konrad Grzelak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Pawlak oraz st. strażak Jan Trzcieliński. W turnieju wzięło udział 27 uczestników z klas VII a, VII b i VIII c. Mieli oni do rozwiązania test składający się z 25 pytań.

Najwięcej punktów (21) uzyskali: Piotr Kałużny, Michał Mikołajczyk i Mateusz Świtała - wszyscy z klasy VII b. Ponieważ w następnym etapie (miejskim) szkołę może reprezentować tylko dwoje uczniów, komisja turniejowa zarządziła dogrywkę w postaci pytań ustnych. Najlepszą wiedzą pożarniczą wykazał się Michał Mikołajczyk. W następnej rundzie pytań wyłoniono drugiego reprezentanta szkoły, którym został Mateusz Świtała.
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.