Unijne wsparcie

Gmina Miasto Ostrów Wielkopołski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogółnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.
Dofinansowanie projektu z UE: 100 000 zł.