2 www26 listopada 2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „W wychowaniu dzieci pomagają też poeci”.  Wzięło w nim udział osiem szkół. Szkołę Podstawową nr 11 godnie reprezentowali: Bruno Biernacik z klasy Ic, Hanna Wodniczak z klasy IIb i Paula Kubiak z klasy IIIb. Zadaniem uczestników była prezentacja dowolnego utworu poetyckiego na temat dobrego wychowania i kultury osobistej.

Komisja konkursowa wyłoniła po jednym laureacie z każdego poziomu. Paula Kubiak z klasy IIIb otrzymała wyróżnienie. Wszystkim dzieciom gratulujemy udanych występów.