5 www2 października br. odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu Rady Dużego Samorządu Uczniowskiego oraz wybory przedstawiciela szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta. Uczniowie klas 1-3 wybierali członków Zarządu Małego Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy obecni w szkole skorzystali z demokratycznego prawa do wyboru swoich reprezentantów.

 

W klasach młodszych uczniowie systematycznie wdrażani do samorządności, uczestniczyli w tajnym głosowaniu. Każdy uczeń wrzucił wypełnioną kartę do urny wyborczej.

Wyniki wyborów do Zarządu Małego Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący – Hubert Konieczny

Z-ca przewodniczącego – Maja Mielniczek

Drugi z-ca przewodniczącego – Natalia Wolf

Członkowie: Julia Adamczak, Malwina Zboina

W klasach 4-8 wprowadzone zostało nowe, innowacyjne rozwiązanie. Głosowanie odbywało się przy komputerze, za pomocą którego każdy uprawniony uczeń dokonywał wyboru swojego kandydata. Specjalnie powołana komisja, pod opieką pana Wojciecha Lesiczki, czuwała nad porządkiem i tajnością wyborów oraz pilnowała, aby każdy głosujący oddał tylko jeden głos. Taka elektroniczna forma głosowania całkowicie wyeliminowała zużycie papieru oraz tonera. Uczniowie mieli więc okazję kształtować nie tylko społeczne, ekologiczne, ale i informatyczne kompetencje.

W klasach 4-6 oddano 319 głosów, co przełożyło się na 93% frekwencję. Wszystkie oddane głosy uznano za ważne. Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego dostało się dziewięcioro uczniów z największym poparciem (lista wg ilości otrzymanych głosów, dwoje uczniów otrzymało tę samą liczbę głosów):

  1. Kornelia Namysł
  2. Piotr Kałużny
  3. Nadia Bilawska
  4. Lena Witek
  5. Julia Mazur
  6. Daria Mąkosza
  7. Maria Wróbel
  8. Patryk Jankiewicz
  9. Oliwia Zawieja

Przedstawicielem Jedenastki do Młodzieżowej Rady Miasta została Kornelia Namysł.

Wszystkim uczniom startującym w wyborach dziękujemy za zaangażowanie w kampanię, promowanie właściwej postawy obywatelskiej, a głosującym za zachowaną powagę oraz skorzystanie z tego, jakże ważnego, przywileju płynącego z demokracji.