Uczniowie klas pierwszych, w czasie realizacji kolejnego zadania z projektu „Jak odczytywać emocje?”, próbowali odpowiedzieć na pytanie „Czym ludzie różnią się między sobą?”. W czasie zajęć poznali różne typy osobowości. Po obejrzeniu filmu „Zwierzogród” zastanawiali się nad cechami swojego charakteru oraz cechami charakteru występujących w filmie bohaterów. Następnie wykonali prace plastyczne przedstawiające wybrane zwierzęta. Uczniowie prezentowali swoje rysunki i wymieniali cechy charakteru, które są przydatne w życiu. Podsumowując zajęcia, wszyscy zgodnie stwierdzili, że każdy człowiek, niezależnie od typu osobowości, spełnia ważną rolę w grupie.