Kto jest najważniejszy w rodzinie? Na to trudne pytanie odpowiedzi szukali uczniowie klas pierwszych, którzy od kilku miesięcy realizują kolejne moduły ogólnopolskiego projektu „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Podczas zajęć dzieci poszukiwały kreatywnych rozwiązań, uczyły się rozpoznawać i nazywać przeżywane emocje. Tym razem zadanie uczniów polegało na przypisywaniu ról społecznych wszystkim członkom rodziny. Nasuwające się wnioski były jednoznaczne i podkreślały niebywałe znaczenie naszych rodzin, które stabilizują porządek świata, kreują potencjał i sprawiają, że dzieci są szczęśliwe. Zadaniem, które sprawiło pierwszoklasistom najwięcej radości, było stworzenie leporello, w którym dzieci przepięknie ilustrowały swoje rodziny. Wychowawcy i realizatorzy projektu głęboko wierzą, że tajemnicą poprawnych relacji z drugim człowiekiem jest własne poczucie bezpieczeństwa, a to niewątpliwie ofiarują naszym dzieciom ich wspaniałe rodziny.