Czas pandemii i okres nauki zdalnej spowodował, że wszyscy musieliśmy zaadaptować nasze warunki do edukacji domowej. Badania dowodzą, że zajęcia w formie on-line sprzyjają rozleniwieniu, wadom postawy i chorobom oczu, dlatego tak ważne jest, żeby, niezależnie od posiadanych w domu możliwości, spróbować stworzyć sobie idealne miejsce do nauki. Konkurs zaproponowany przez Samorząd Uczniowski miał na celu: promowanie zdrowej postawy oraz higienicznych warunków życia, kształcenie umiejętności kreatywnego wykorzystania przestrzeni, zaaktywizowanie społeczności uczniowskiej.


Do komisji konkursowej spłynęło ponad 30 prac, spośród których jury w składzie:

p. Krystyna Herbik – przewodnicząca zespołu ds. promocji zdrowia,
p. Anna Wikło – nauczyciel plastyki,
p. Ewa Gil, p. Agata Stempniewicz – opiekunowie SU,
Hanna Wodniczak, Maria Wróbel – członkinie rady SU, wyłoniło zwycięzców:

KLASY 1-3:
I miejsce: Hubert Fidyka 1b
Wyróżnienia: Lena Baszak 3c, Mikołaj Adamek 3c


KLASY 4-8:
I miejsce: Nadia Lorenc 4a
Wyróżnienia: Paula Kubiak 4b, Antoni Poprawski 6b


Nagrody w całości ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy!


Zdjęcie: Pinterest